شرایط و ویژگی محصولات حراجی

محصولات حراجی شامل محصولاتی می باشد که یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

بسته بندی محصول باز شده باشد یا به اصطلاح محصول آنباکس شده باشد

گارانتی محصول یا به اتمام رسیده و یا رو به اتمام باشد

بسته بندی محصول دچار آسیب دیدگی ظاهری شده باشد

در عین حال توجه داشته باشید هیچ یک از این محصولات، محصولات تعمیری و یا استفاده شده نمیباشد و برای اکثر کاربرانی که حساسیت بالایی ندارند مرقوم به صرفه میباشد.

این محصولات قبل از ارسال تست میشوند و محصولات مشکل دار از سایت ایده سافت حذف خواهند شد، بنابراین کاربران به راحتی میتوانند بعد از خرید محصول از آن استفاده کنند.